מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך

תמרור אלומיניום 1.5 מ"מ מחזיר אור תקני מסוג EGP

שתף את המוצר: