מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור

תמרור אלומיניום 1.5 מ"מ מחזיר אור תקני מסוג EGP

שתף את המוצר: