במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.

תמרור אלומיניום 1.5 מ"מ מחזיר אור תקני מסוג EGP

שתף את המוצר: